又一个烧弄宗教主义~

我把他所讲的抄写了下来,其中错字的话不好意思~

Yang Dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang nampaknya in pehujung, program ini semakin

serious, di mana beliau tadi memberitahu, kalau misai Jason King ini bernilai 3 juta ringgit,

tetapi berdasarkan pada keseriousan yang ada pada wajah dia, di mana saya mentafsirkan

kegarangan yang ada pada misai dan juga jambang dia, tak kurang daripada 6 juta ringgit. Dan

seandainya kerajaan negeri Terengganu, kekurangan wang, barangkali misai dan juga cambang itu

boleh dilelongkan.

Kepada barisan pimpinan, dan juga pentadbir, kuzha. kepada dik-dik kehormat, yang saya hormati

dan saya kasihi, saudara dan juga saudari, muslimin dan muslimah, saudara dan juga saudari

yang bersama dengan kita pada tengah hari ini. Dah biasa berceramah malam, tak biasa berceramah

pada tengah hari, dan juga pagi, agak lain sedikit, apa tak lagi, dengan waktu kecederaan yang

berikan kepada saya. Biasanya sepuluh minit ini tak cukup, kerana untuk bertaklimat aja satu

jam. Tetapi oleh kerana itulah ruang waktu yang diberikan kepada saya, yang begitu pendek dan

begitu singkat, maka saya akan mematuhi ruang waktu yang diberikan kepada saya, iaitu saya

akan haibiskan tepat-tepat,dalam masa sepuluh minit.

Saudara dan juga saudari yang saya hormati sekalian, di mana kita telah dengar, berbagai

cerita yang cukup menarik, yang selama ini kilat kita ketahui daripada beberapa orang ahli

panel yang ada di depan kita pada hari ini. Dastimana yang saudara dan juga saudari dimaklum

bahawa sebelum saya memeluk agama Islam, saya beragama buddha,keluarga saya semua beragama

buddha, dan bila kita sebut seseorang itu beragama buddha, maka dia memang sembah agama

buddha. Dan ini pada hakikatnya, adalah salah. Khususnya kepada masyarakat cina, kerana orang

cina bukan sekadar sembah agama buddha, anut agama buddha, tetapi orang cina juga sembah

pelbagai agama, seperti agama..daripada jepun, merupakan salah satu masak buddha, nicherisusu,

dan juga sebagainya. Ada buddha daripada Siam, ada buddha daripada India, ada buddha daripada

negara China, dan juga ada buddha daripada pelbagai aliran. Bukan sekadar orang cina menyembah

agama buddha, mereka juga sembah berbagai dewa dan juga dewi, mereka sembah Tou Tek Gong,

mereka sembah BaoGong, mereka sembah Datuk Gong, dan barangkali mereka juga sembah KingKong.

Maka, jadilah agama dia agama Gong kali Gong. Dan inilah keadaan sedia wujud situ, di mana

orang cina menyembah patung-patung ini.Kerana mereka yakin dan juga mereka percaya, bahawa

patung ini boleh mendatangkan kebaikan kepada mereka, boleh mendatangkan kesejahteraan kepada

mereka, boleh memberikan keselamatan, malahan boleh menjadikan mereka ini kaya-raya. Sebab

itulah, sambil menyemah patung-patung tersebut, mereka ibarat kata patah, sambil menyedam,

sambil minum air, iaitu mereka minta nombor ekor daripada tokong-tokong tersebut.
Termasuk

juga memuja kubur-kubur dan juga macam-macam, yang kalau saya nak ceritakan pada hari ini,

satu dua jam tak cukup. Secara detail saya boleh ceritakan…

ramai di antara mereka berkahwin dengan orang Arab, berkahwin dengan orang Turkey, berkahwin

dengan orang-orang Islam daripada Asia Barat, di mana kalau kita sekali tengok, muka dia macam

kalis makapor. Dua kali tengok, macam zhuicaolah.Tiga kali tengok macam kacou..nasib baik tak

kocoh terus.Dan inilah keadaan berlaku,sedap ini sebagai bukti,bagaimana Islam sudah bertapak

di negara China.Malahan di negara China, terdapat lebih daripada 20ribu buah masjid, dan

setengah-setengah masjid itu berusia lebih daripada seribu tahun, masih kekal, tak musnah, tak

rosak, walaupun pernah diperintah oleh berbagai dinasti China, termasuk juga pernah diperintah

sampai kehari ini oleh rejim komunis. Tak rosak Islam di negara China, punya kukulnya. Tapi di

dalam negara kita ni, dalam masyarakat kita ni, nak cari masjid cina, susah sekali. BUkan saja

susah sekali, tidak ada masjid cina di dalam negara kita ini. Sebab itulah ada orang cadangkan

supaya kita buat masjid cina, tetapi cadangan itu akhirnya tinggal satu cadangan, di mana

tidak ada pihak yang mau pergi ke hadapan untuk melaksanakan penubuhan masjid cina itu.Kerana

di Malaysia, kita sudah ada masjid jamek, kita sudah ada masjid india, kita sudah ada masjid

pakistan, kita sudah ada masjid kapitan, tetapi masjid cina saja belum kelihatan.Sebab itulah,

seandainya masjid cina ini dapat kita laksanakan, tak kita siapa yang memeluhkan terlebih

dahulu, khususnya kepada mereka yang benar-benar nak sebarkan Islam, di kalangan masyarakat

cina, saya berkeyakinan bukan seratus peratus, tetapi dua ratus per seratus bahawa Islam itu

dapat kita sampaikan kepada masyarakat cina, di mana menerusi penerangan dan juga program-

program akan kita lakukan, mereka boleh terima Islam sebagai satu cara hidup, walaupun bukan

sebagai satu agama. Dan kerana itulah, setiap daripada hadirin dan juga hadiran, termasuk juga

kami yang ada di tempat ini, perlu melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik yang

mungkin. Iaitu cukup bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan, daripada segi kewangan dan

juga harta benda,
cukup mereka memberikan sokongan, memberi sokong yang tidak perbarbagi, kepada usaha dan juga

perjuangan bukan saja untuk menegakkan, menubuhkan sebuah masjid cina, tetapi untuk

mepertabakan Islam, untuk mendaulatkan Islam, dan juga untuk menegakkan Islam di dalam negara

kita ini.

Dan dengan cara inilah, maka usaha-usaha kita untuk memberentangi untuk menghalang gerakan

kristianisasi, gerakan daripada agama Hindu, dan juga daripada agama-agama yang lain, dapat

kita lakukan. Tatapi yang menjadi masalahnya sekarang, iaitu penentangnya cukup kuat, datangnya

daripada kalangan orang Islam sendiri, di mana perkara yang sepatuh mudah, telah

dipersusuahkan, seperti yang mana dikatakan oleh ahli panel tadi, bahawa banyak daripada

perkara itu boleh kita laksanakan, tetapi tidak terlaksana. Umpama persoalan yang berkaitan

dengan kahwin, kenapa tak galakkan kahwin campur, bukankah kahwin campur digalakkan oleh

Islam, tak dilarang oleh Islam. Ini satu cara untuk kita berdakwah dan mengikut perangkaan

yang dikeluarkan oleh pihak Peking lebih daripada 80 peratus orang yang peluh agama Islam di

Peking, peluh agama Islam kerana nak kahwin dengan orang Islam. Dan barang kali ada di antara

kita ni, mempersoalkan niat mereka ini peluh agama Islam. Soalnya itu tak muncul, sebab dalam

perislaman seseorang itu ada sebab dan juga akibatnya. Dan setiap kejadian yang berlaku di

muka bumi mesti ada terlebih dahulu sebab, lepastunya berlaku akibat, jadi kita jadikan faktor

kahwin ni sebagai satu sebab lepas orang itu peluh agama Islam……

这个影片,讲的人讲的很火,听的人听得更火。由古至今,烧弄民族、宗教,就是最容易挑起众人怒火和情绪的手段。远看德国希特勒,近看日前炒得哄哄烈烈的土著权威组织,皆是如此。

很久以前,笔者曾被好朋友带去教堂,听福音,唱诗歌,教导人民关于爱的教义、好的教义。是很不错,但是只有一样东西我不能接受的就是,贬低其他宗教,抬高自己的宗教。而影片里的仁兄,从佛教皈依回教,这是各家人自选,别人无法阻止你还是什么,你有你的看法,我有我对宗教的看法。但是,贬低其他的宗教,甚至乎如影片里的侮辱他人的宗教,这点是很不可取的。(虽然其中几个点是有,但是那毕竟只属小数)宗教,教导人们关于生活、思想、行为、举止等等,使人有个可以跟随的规范,而最终可以达到上天堂的标准。就笔者对于回教的研究来说(虽然不算深),从未有听说皆由侮辱他人宗教可以上得天堂之说。

整个世界,如今已经开始摒弃玩弄宗教、种族的政治手法,而转向实实在在可以影响国家发展的大课题里去。因为卖弄宗教、种族课题并不会使国家更加美好,而是会使到种族互相厮杀、宗教互相厮杀而已。先进人类的思想、道德思维,已经迈上另一个更高的层次了。对于一位政治家来说,笔者认为,这只会是使自己的政治前程迈向没落而已。更何况,现在国家首相纳吉极力推动着“一个马来西亚”,而民联则推出“马来西亚的马来西亚”,两方都是极力使马来西亚各民族能相处融洽团结一致。如此背道而驰的说辞,不管是处于哪方面,相信也不太会受讨好,看看土著权威组织就知道了。(只是不明白为什么国阵还留它,其中的政治策略笔者一时还看不明白)

在看这影片的同时,笔者身边有一位美女,是修读国际关系科系的。她说道,在308过后,新的政治趋向已经是跑向真正关注于国家课题里面了。对于她来说,这样的影片,这样的政治人物,她只会把其丢掉丢进垃圾桶,破坏国家的和谐,破坏种族、宗教之间的和平,这样的人物不要也罢~(说正我心声啊!你们当作是我说的好了~哈哈)

各位看官,看了,就算了吧!别被他挑起你的情绪,冷静的思考,冷静自己。因为笔者认为,这样的人物,最终会自找毁灭的~

2 thoughts on “又一个烧弄宗教主义~